بارگذاری...
براساس گزارش هایی که به دست آمده است جراحی بینی در ایران بسیار رایج است و بیشترین جراحی بینی در این کشور انجام می شود و اکثر افراد برای اینکه مشکلات بینی خود را رفع کنند تصمیم به جراحی بینی می گیرند . به همین دلیل انتخاب جراح بینی خوب در تهران یکی از مسائلی است که باید با دقت انجام شود چون اگر جراح بینی خوبی انتخاب نشود موجب می شود بیمار از جراحی بینی خود رضایت قابل قبولی را دریافت نکند و امکان دارد با مشکلاتی بعد از عمل روبرو شود که امکان دارد این مشکلات به آسانی برطرف نشوند و هزینه های زیادی را از آن خود کند .